Siedziba firmy:
Allergan sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska

Tel.:
połączenia krajowe: 22 256 37 00
połączenia międzynarodowe: +48 22 256 37 00

Faks:
połączenia krajowe: 22 256 37 01
połączenia międzynarodowe: +48 22 256 37 01

Dział Obsługi Klienta:
Tel.: 22 256 37 08
Tel.: 22 256 37 09

Zdarzenia niepożądane
W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Allergan prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 256 37 00.
Działanie niepożądane można również zgłosić:
Drogą elektroniczną na adres: PL-Pharmacovigilance@allergan.com
Faxem: +48 22 256 37 01
Listownie na adres: Allergan Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Allergan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku raportowania działań niepożądanych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania