Strona przygotowana przy współpracy Allergan. Treści przedstawione na stronie są skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich (w wieku powyżej 18 lat) zamieszkałych w Polsce. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu produktu z linii JUVÉDERM® należy zawsze zapytać lekarza czy produkt jest odpowiedni dla danego pacjenta. Produkty z linii Juvederm® są wyrobami medycznymi oznaczonymi znakiem CE nr 0459. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz Instrukcja Używania Wyrobu Medycznego.

Zdarzenia niepożądane należy zgłaszać w miejscowym Urzędzie ds. Rejestracji i w biurze firmy Allergan Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa oraz adresem e-mail: PL-Pharmacovigilance@allergan.com