Strona została przygotowana przy współpracy z Allergan sp. z o.o., spółką z grupy AbbVie. Treści przedstawione na stronie są skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich.

Produkty z linii Juvederm® są wyrobami medycznymi oznaczonymi znakiem CE nr 0344. Przed decyzją o zastosowaniu produktu z linii JUVÉDERM® skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie zapoznaj się z treścią instrukcji używania wyrobu medycznego i jego etykietą.

Incydenty medyczne bądź skargi związane z produktami z linii Juvederm® można zgłaszać dzwoniąc na nr tel. +48 22 256 37 00 lub +48 22 208 00 04, drogą elektroniczną (adres: ProductSurveillance_EAME@Allergan.com ) faksem (nr +48 22 256 37 01) lub listownie (Allergan Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa).

Incydenty medyczne można zgłaszać również Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl ), faksem (nr + 48 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa).