ZATRZEŻENIA PRAWNE

Strona została przygotowana przy współpracy z Abbvie Sp. z o.o.. Treści przedstawione na stronie skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

Juvéderm® to linia posiadających znak CE wyrobów medycznych o różnych specyfikacjach i parametrach technicznych. Przed decyzją o zastosowaniu produktu z linii JUVÉDERM® skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie zapoznaj się z treścią instrukcji używania wyrobu medycznego i jego etykietą.

Incydenty medyczne bądź skargi związane z produktami z linii Juvederm® należy zgłaszać drogą elektroniczną (adres: [email protected]), telefonicznie ( nr +48 22 372 78 00), faksem (nr +48 22 372 78 01) lub listownie (AbbVie Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa). Incydenty medyczne można również zgłaszać Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (adres: [email protected]), faksem (nr + 48 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa).